Skip to main content

Gebruikersvoorwaarden

TOELICHTING CIJFERS VAN DIT MELDPUNT

Wij verzamelen en publiceren meldingen van reizigers. Deze meldingen controleren wij zover mogelijk.  Rover kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor onvolledige of onjuiste informatie in onze rapportages. We wijzen gebruikers erop dat onze rapportages voortkomen uit de bij ons ingediende meldingen en daarom niet volledig zijn in het tonen van knelpunten. Onze rapportages geven alleen een overzicht van de trajecten waarover wij de meeste meldingen hebben ontvangen. 

GEBRUIK CITATEN EN BEELDMATERIAAL

Rover behoudt zich het recht voor om ingediende opmerkingen en beeldmateriaal geanonimiseerd verder te verspreiden met als doel problemen in het openbaar vervoer breed aan de kaak te stellen. Ingediende meldingen worden ter kennisgeving doorgegeven aan de betreffende vervoersbedrijven.

COPYRIGHT

Citaten en rapportages mogen vrij worden overgenomen met verwijzing naar ons meldpunt.